Тегло

Напишете числото, което ще конвертирате:

от: Kilograms
Grains
Troy Ounces
Avoirdupois Ounces
Troy Pounds
Avoirdupois Pounds
Short Tons
Long Tons
Metric Tons
във: Kilograms
Grains
Troy Ounces
Avoirdupois Ounces
Troy Pounds
Avoirdupois Pounds
Short Tons
Long Tons
Metric Tons

дължина | тегло | скорост | енергия